Likvidace autovraků

Jsme vlastníky platného souhlasu Krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a předúpravě odpadů - likvidace autovraků. Vystavujeme potvrzení o převzetí a zneškodnění vraku vyžadované Registry vozidel pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.

Dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech je autovrak vybraným odpadem. 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání, odstraňování a pro likvidace autovraků. 2. Náklady spojené s likvidací nevyzvednutého odstaveného automobilu, který musel být zlikvidován jako autovrak je povinen uhradit obci posledni vlastik vozidla.

Odpady

K výkonu činnosti nakládání s odpady máme samozřejmě všechna potřebná povolení. Jeji kopie si zde můete prohlédnout

Fakturační údaje:
KOCH DIORIT, a.s.
Sídlo: Nádražní 148,Příbram IV.26101
Zapsáno u městského soudu v Praze,
oddíl B číslo vložky 2516, dne 14. 4. 1994
IČ: 463 57 190, DIČ: CZ46357190
bankovní spojení: 882700227/0100 KB Příbram
Korespondečni adresa :Lety 30, 398 07 Lety
Provozovna Lety 30, 398 07 Lety

Živnostenský list

Výpis z obchodního rejstříku

Povolení krajského úřadu